De medewerkers van de Amalia Kliniek vinden het belangrijk dat er goede zorg wordt verleend en dat u als patiënt tevreden bent over de behandeling en verzorging. Als u over de gang van zaken niet tevreden bent, dan biedt de directie van de Amalia Kliniek de gelegenheid een oplossing hiervoor te vinden. U kunt erop rekenen dat wij uw klacht serieus nemen.

Waarover kan ik klagen?

Bij een klacht denken veel mensen aan een fout in de medische behandeling. Maar het kan om veel meer kwesties gaan. Tijdens een onderzoek of behandeling kan iets fout gaan, maar wanneer u een onprettig gevoel hebt over bijvoorbeeld een benadering, dan kan dit voor u ook een reden zijn voor het indienen van een klacht. Ook in het contact met de zorgverlener of in de organisatie kan iets misgaan. Het gaat om zaken waarover u niet te spreken bent. De aard en de ernst van de klachten kunnen erg verschillen.

Wie kan een klacht indienen?

In de meeste gevallen dient de patiënt zelf de klacht in. Als een patiënt daar niet toe in staat is, kan iemand anders namens hem/haar de klacht indienen.

Waar kan ik klagen?

U kunt uw klacht op diverse manieren duidelijk maken. De verschillende mogelijkheden worden nader toegelicht. U bepaalt zelf waar en bij wie u de klacht neerlegt.

  • Het is meestal het beste om uw klacht te bespreken op de plaats waar de klacht is ontstaan, bijvoorbeeld met de betrokken tandarts of medewerker. Dit geeft de mogelijkheid direct een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten. Probeert u dan ook eerst om uw onvrede daar te bespreken. Alle behandelaars zijn bereid om met u in gesprek te gaan.
  • Als het niet lukt om uw klacht op de plaats waar de klacht is ontstaan te bespreken of als u dat niet wilt, kunt u zich wenden tot de directeur van de Amalia Kliniek en u klacht daar voorleggen. Hij kan u dan informatie en advies geven. Amalia Kliniek kent de volgende mogelijkheden van klachtenopvang:
  • U kunt uw klacht alleen ter kennisgeving melden, uw klacht wordt dan geregistreerd.
  • Als u ervoor kiest kunt u met de betrokken medewerker zelf uw klacht bespreken om samen met hem/haar tot een oplossing te komen.
  • Een schriftelijk klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.

Hoe kunt u klacht indienen?

U kunt u klacht bij voorkeur schriftelijk of per email indienen. 
 
Amalia Kliniek
t.a.v. de Klachtenopvang
Willem Sophiaplein 4
6466 CP Kerkrade
045-5416557
kwaliteit@amaliakliniek.nl

verder is van belang:

Om tot een goede oplossing te komen, handelt de Amalia Kliniek de klachten bij voorkeur af met de betrokkenen zelf of door bemiddeling. Als u dit niet wenst, of het gesprek heeft niet opgeleverd wat u verwacht had, kunt u uw klacht door de klachten/geschillencommissie van het KNMT laten behandelen. Klik hier voor de KNMT klachtenregeling. Wanneer de klachtencommissie medische en/of andere gegevens uit uw dossier nodig heeft, vraagt men u vooraf toestemming voor inzage. Iedereen die inzage krijgt in uw gegevens is tot strikte geheimhouding verplicht, ook na beëindiging van de functie.

  • Het is verstandig om niet te lang te wachten met het bekendmaken van de klacht. Naarmate de tijd verstrijkt wordt het immers steeds moeilijker om te achterhalen wat er precies is gebeurd.
  • Aan de klachtenopvang in de Amalia Kliniek zijn voor u geen kosten verbonden. U bepaalt zelf welk traject dat u wilt volgen met u klacht. Dit is afhankelijk van wat u met u klacht wil bereiken.

Tot slot

U klachtgegevens worden geregistreerd en in een rapportage verwerkt. Deze rapportage wordt voorgelegd aan de leidinggevenden en de directeur en vormt hiermee een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit en de patiëntenzorg in de Amalia Kliniek.

Reacties

 

reactie icoon amalia
Lees hier de onbewerkte reacties van onze relaties en patienten.

Wij behandelen uitsluitend op afspraak

  • afspraak@amaliakliniek.nl
  • 045-5416557 van 8.30u tot tot 17.00u (doorlopend).
  • Houdt u ID-bewijs, paspoort en ziekenfondspasje bij de hand 
zodat wij u gegevens makkelijk kunnen invoeren. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, 
dient u deze ruim 24 uur van tevoren af te zeggen, 
anders zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.
×

Amaliakliniek in the picture

Bekijk de videospecial op L1 met Amalia Kliniek in de hoofdrol

 

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×