Wat is parodontitis?

Tandplak op de tanden en kiezen veroorzaakt een ontsteking in de rand van het tandvlees. Zo'n tandvleesontsteking heet gingivitis. De ontsteking kan zich uitbreiden van de tandvleesrand naar het daaronder gelegen kaakbot. Daardoor gaat kaakbot rondom de tanden en kiezen verloren. Uiteindelijk kan er zoveel bot verdwijnen waardoor de tanden en kiezen los gaan staan en tenslotte zelfs uit kunnen vallen. Deze vorm van tandvleesontsteking heet parodontitis Tijdige behandeling kan het verlies van tanden en kiezen voorkomen. Hieronder leest u meer over parodontitis en laten we u zien hoe parodontitis kan worden opgespoord en behandeld.

Gezond tandvlees

Gezond tandvlees heeft een roze kleur, ligt stevig om de tanden en kiezen en bloedt niet bij het poetsen of eten.

De wortel zit met sterke vezels vast in het kaakbot. Het tandvlees zit vast aan het kaakbot en de tanden en kiezen. Tandvlees, kaakbot en vezels vormen samen het steunweefsel van de tanden en kiezen. Dit steunweefsel heet ook wel parodontium. De smalle spleet tussen tandvlees en tanden en kiezen heet de pocket. Bij gezond tandvlees is de pocket ondiep (hooguit 3mm).

Gingivitis

Ontstoken tandvlees kan rood, slap en gezwollen zijn. Ook kan het gaan bloeden bij poetsen en/of eten. De ontsteking die in de rand van het tandvlees zit, heet gingivitis.
De ontsteking in de tandvleesrand wordt veroorzaakt door bacteriën. Die bacteriën (het gaat om verschillende soorten) zitten in de tandplak. Tandplak is een zacht en kleverig laagje op de tanden. Het heeft een witte of gele kleur waardoor het moeilijk te zien is. Tandplak kan verkalken tot tandsteen dat stevig vastzit aan de tanden. Zonder tandplak vormt zich geen tandsteen.

Parodontitis

De ontsteking in de tandvleesrand kan zich uitbreiden in de richting van het kaakbot. Het tandvlees laat daardoor los van de tanden. In de ruimte die zo ontstaat tussen het tandvlees en de tanden vormt zich weer tandplak. Door deze tandplak verplaatst de ontsteking zich nog verder in de diepte. De vezels gaan door de ontsteking kapot en het kaakbot wordt afgebroken. Hierdoor worden de pockets dieper. In de verdiepte pockets verkalkt de tandplak gedeeltelijk tot tandsteen. Deze voorschrijdende ontsteking met afbraak van vezels en kaakbot heet parodontitis.

Bij parodontitis kan het tandvlees rood, slap en gezwollen zijn en gaan bloeden bij poetsen en eten. Het tandvlees kan op den duur gaan terugtrekken. Ook een vieze smaak of slechte adem kunnen duiden op parodontitis. Parodontitis geeft zelden pijnklachten. Vaak zijn deze verschijnselen echter afwezig, daardoor kan parodontitis lang onopgemerkt blijven.

Gevorderde parodontitis

Pas in een gevorderd stadium ontstaan er klachten. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het los gaan staan van de tanden of het ontstaan van ruimte tussen de tanden. Als het tandvlees ver is teruggetrokken kan dat lelijk uitzien. Doordat bij terugtrekkend tandvlees de wortels gedeeltelijk bloot komen te liggen. kunnen de tanden erg gevoelig zijn bij het poetsen. Dat kan ook het geval zijn bij het nuttigen van warme, koude, zoete of zure dranken en spijzen. Door parodontitis kan er uiteindelijk zoveel kaakbot verloren gaan dat de tanden al hun houvast verliezen en uitvallen.

Niet iedereen krijgt parodontitis. Dit komt o.a. doordat van persoon tot persoon verschillende soorten en aantallen bacteriën in de tandplak voorkomen. De agressiviteit van die bacteriën kan sterk verschillen.
Daardoor zal de tandplak van de ene persoon veel schadelijker zijn dan die van de ander. Ook de algemene weerstand en bacteriën in de tandplak speelt een belangrijke rol.

Roken en Parodontitis

We weten allemaal dat roken slecht is voor de gezondheid. Minder bekend is dat roken ook direct een negatieve invloed heeft op ons tandvlees. Ieder mens heeft afweercellen die via de bloedvaten hun weg vinden. De bacteriën in onze mond worden door deze afweercellen aangevallen. De nicotine in de tabaksrook kan doordringen in het tandvlees waardoor de bloedvaten kunnen vernauwen. Zo zullen minder afweercellen de bacteriën bereiken. Nicotine vermindert ook de aanmaak van ons speeksel. Speeksel neutraliseert het zuur in de mond, dat schadelijk is voor tand of kies en het tandvlees. Dit alles geeft een verhoogd risico op parodontitis. tevens is aangetoond dat rokers met parodontitis minder goed reageren op de behandeling dan niet-rokers met parodontitis.


Is parodontitis schadelijk?

Parodontitis leidt tot afbraak van het kaakbot. Als u hier niets aan doet, zal de tand of kies uiteindelijk uitvallen. Parodontitis verhoogt tevens de kans op allerlei algemene aandoeningen. Zo is kans op hart- en vaatziekten 1,7 maal hoger wanneer u last heeft van parodontitis of gingivitis. Er zijn aanwijzingen dat ook vroeggeboorte kan worden veroorzaakt door parodontitis.

Onderzoek en behandelplan

Ontstoken tandvlees kan rood, slap en gezwollen zijn. Ook kan het gaan bloeden bij het poetsen of het eten. Maar deze verschijnselen zijn lang niet altijd aanwezig. Daarom wordt ontsteking van het tandvlees met een zogenaamde pocketsonde opgespoord. De pocketsonde wordt hiertoe in de pocket geschoven: als daarbij een (kleine) bloeding optreedt, is het tandvlees ontstoken. Door de pockets rondom alle tanden en kiezen met de pocketsonde te onderzoeken, kan worden vastgesteld waar het tandvlees gezond en waar het ontstoken is. Met de pocketsonde wordt ook gemeten of de pocket verdiept is. Vanaf 4 mm is sprake van een verdiepte pocket.

Met behulp van röntgenfoto's wordt vastgesteld of, en hoeveel, kaakbot verloren is gegaan door de ontsteking in het tandvlees. Ook wordt nog vastgesteld of tanden en kiezen al losstaan door het botverlies, of het tandvlees is teruggetrokken en waar tandplak en tandsteen op de tanden en kiezen. Met al deze gegevens, die worden genoteerd in een zgn. parodontiumstatus, bepaalt de tandarts welke tanden en kiezen wel, misschien, of niet meer te behouden zijn.

Bij zeer ernstige parodontitis kan de tandarts ook nog een bacteriologisch onderzoek van de tandplak laten uitvoeren. Hiervoor wordt tandplak uit een aantal verdiepte pockets gehaald. Een bacteriologisch laboratorium stelt vervolgens vast welke soorten bacteriën in de tandplak voorkomen. Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek kan de tandarts beoordelen of eventueel antibiotica -als ondersteuning van de behandeling- nodig zijn.

Behandeling: Mondhygiëne

Om parodontitis te genezen moet de oorzaak van de ontsteking, de tandplak, van de tanden en kiezen worden verwijderd. Bij parodontitis zit er tandplak boven de tandvleesrand en onder de tandvleesrand (in de verdiepte pockets). U dient de tandplak die boven de tandvleesrand zit zelf elke dag te verwijderen door een goede mondhygiëne. Met een tandenborstel kunt u de tandplak wegpoetsen. Maar de tandenborstel komt niet bij de tandplak die tussen de tanden en kiezen zit. Die tandplak moet u weghalen met andere hulpmiddelen zoals ragers of tandenstokers.

Behandeling : Gebitsreiniging

Tandplak en tandsteen in verdiepte pockets kunt u niet zelf verwijderen. Daarom doet de tandarts of mondhygiënist dat met speciale instrumenten. Dit wordt de gebitsreiniging genoemd. Door de combinatie van een goede mondhygiëne en de gebitsreiniging verdwijnt de ontsteking meestal en hecht het gezonde tandvlees zich vast aan de tanden en kiezen. Met de pocketsonde worden dan ondiepe en niet bloedende pockets gemeten: de parodontitis is verdwenen. Het verloren kaakbot groeit helaas niet meer aan. Tijdens de genezing kan het tandvlees wat terugtrekken. De tandhalzen zijn soms tijdelijk gevoelig door de behandeling. Door elke dag de mondhygiëne goed uit te voeren, voorkomt u een nieuwe ontsteking. Daardoor zal er geen kaakbot meer verloren gaan.

Om zorgvuldig sub- gingivaal te kunnen scalen en rootplaning uit te voeren, is het gebruik van anesthesie eigenlijk een vereiste. Menig patiënt ziet echter tegen de injectie op. Oraqix wordt geappliceerd met behulp van een speciaal hiervoor ontwikkeld penvormige dispenser via een stompe disposable applicator. Klinische studies laten zien dat oraqix effectief is bij pijncontrole tijdens scalen en rootplanen en dat 70% van de patiënten de voorkeur geeft aan oraqix in vergelijking met injectie anesthesie. Een ander voordeel is dat slechts het te behandelen gebied verdoofd wordt en niet de aangrenzende gebieden, zoals lip en tong.

Herbeoordeling

U heeft gezien dat door de combinatie van een goede mondhygiëne en gebitsreiniging parodontitis kan genezen. Enkelen maanden na de instructies mondhygiëne en de gebitsreiniging onderzoekt de tandarts of mondhygiënist bij welke tanden en kiezen nog parodontitis aanwezig is. Dit onderzoek heet de herbeoordeling. Als er nog parodontitis gevonden wordt, komt dat omdat er nog tandplak en tandsteen boven en/of onder (in de verdiepte pockets) de tandvleesrand zit. Tandplak en tandsteen boven de tandvleesrand zijn het gevolg van een onvoldoende mondhygiëne. De vervolgbehandeling richt zich dan vooral op het verbeteren daarvan.
Na enige tijd volgt een nieuwe herbeoordeling.

Als er nog tandplak en tandsteen in de verdiepte pockets zit, komt dit vaak doordat de tandarts of mondhygiënist de erg diepe of moeilijke bereikbare pockets niet volledig kan reinigen. Om deze plaatsen toch goed te kunnen reinigen, is het nodig dat een parodontoloog een operatieve behandeling (flap-operatie) uitvoert. Hiervoor krijgt u dan een verwijsbrief.

Flap- operatie

Bij een flap- operatie maakt de tandarts, onder plaatselijke verdoving, het tandvlees los en schuift het daarna opzij. Vervolgens wordt het ontstoken weefsel weggehaald. Het kaakbot en de wortels van de tanden en kiezen zijn dan goed zichtbaar en bereikbaar. De tandarts kan daardoor de tandplak en het tandsteen die na de gebitsreiniging zijn achtergebleven , goed verwijderen. Waar nodig wordt ook de vaak grillige- rand van het aangetaste kaakbot bijgewerkt. Daarna hecht de tandarts het tandvlees weer rond de tanden en kiezen vast. Om het gehechte tandvlees te beschermen, wordt het soms met wondverband bedekt. Wondverband lijkt wel wat op stopverf. Een tot twee weken na de flap- operatie worden de hechtingen en -indien aangebracht -het wondverband verwijderd. Een week later is de wond meestal genezen. Doordat na de flap- operatie geen tandplak en tandsteen meer op de tanden en kiezen zit, verdwijnt de ontsteking en hecht het gezonde tandvlees zich aan de tanden en kiezen: de parodontitis is verdwenen. Met de pocketsonde worden dan ondiepe en niet bloedende pockets gemeten. Na de genezing is het tandvlees wel wat teruggetrokken.

Na de flap-operatie

De eerste dagen na een flap- operatie kan enige pijn en zwelling optreden. De pijn is met pijnstillers goed te bestrijden. Het geopereerde tandvlees dient tijdens de genezing zoveel mogelijk met rust te worden gelaten zodat u daar gedurende enkele weken geen mondhygiëne mag uitvoeren. Op de tanden en kiezen vormt zich echter tandplak die de genezing verhindert. Daarom schrijft de tandarts een desinfecterende chloorhexidine bevattend spoelmiddel, spray of tandgel voor. De tandarts of mondhygiënist beoordeelt, na het verwijderen van de hechtingen en het wondverband, of u in de geopereerde gebieden weer de mondhygiëne kan uitvoeren. Zo ja, dan stopt u met het gebruik van chloorhexidine. De tandarts of mondhygiënist haalt de aanslag van de tanden en kiezen. De aanslag op de tong verdwijnt spontaan na de spoelperiode.

Gevolgen van de behandeling

Zowel na de gebitsreiniging als na een flap- operatie kan het tandvlees terugtrekken. De tanden en kiezen lijken daardoor wat "langer". Gelukkig is dat vaak niet zichtbaar omdat de lippen de tanden en kiezen voor een (groot) deel bedekken. Als het tandvlees is teruggetrokken, kunnen de wortels gevoelig worden voor warmte, koude of het uitvoeren van de mondhygiëne. Deze gevoeligheid is bijna altijd tijdelijk en verdwijnt weer na enige weken tot maanden. Een goede mondhygiëne is daarbij essentieel! De tandarts of mondhygiënist kan de gevoeligheid sneller laten afnemen door de wortels in te smeren met een lak. U kunt zelf de gevoeligheid verminderen door een tandpasta of gel te gebruiken tegen gevoelige wortels, en door te spoelen met een fluoride spoelmiddel. Ook een verkeerde poetstechniek kan de wortels erg gevoelig maken. Dan is het nodig om uw poetstechniek te veranderen. Blootliggende wortels zijn erg gevoelig voor het ontstaan van cariës. Behalve dat u zelf het gebruik van suiker matigt, kan uw tandarts of mondhygiënist maatregelen nemen om wortelcariës te voorkomen.

Beperkingen in de behandeling

Ook als er al veel kaakbot verloren is gegaan, kan behandeling nog succesvol zijn. Maar het is vaak moeilijk een scherpe grens te trekken in hoeverre een behandeling nog mogelijk is. Parodontitis geneest alleen als alle tandplak en tandsteen tijdens de gebitsreiniging of een flap- operatie kan worden bereikt en verwijderd. In de volgende situaties lukt dat soms niet: -het kaakbot loopt onder een steile schuine hoek naar de wortels toe
-er is veel kaakbot verloren gegaan tussen de wortels van kiezen met twee of meer wortels In die gevallen kunnen de instrumenten waarmee de tandarts of mondhygiënist de tandplak en het tandsteen moet verwijderen, niet helemaal tussen het kaakbot en de wortels komen. De ontsteking blijft daar zitten en het botverlies kan verder gaan. De tandarts kan dan adviseren om die tanden en kiezen te trekken.
Dat is bijvoorbeeld het geval als dat gunstig is voor de tanden en kiezen die daar naast en die wel goed te behandelen zijn. Ook als er een risico bestaat voor abcessen, kan het verstandig zijn om de niet meer te behouden tanden en kiezen te trekken.

De nazorg

Het doel van de behandeling van parodontitis is om uw tanden en kiezen "levenslang" te behouden. een voorwaarde daarvoor is natuurlijk wel dat u voorkomt dat er op nieuw een ontsteking in het tandvlees ontstaat. Dat kan alleen als u elke dag alle tandplak van de tanden en kiezen verwijdert. Een goede mondhygiëne is dus niet alleen tijdens de behandeling noodzakelijk maar vormt daarna de basis voor een gezonde toekomst!
De dagelijkse praktijk leert dat controle op- en begeleiding van- de mondhygiëne door tandarts of mondhygiëniste nodig blijft. Over het algemeen wordt de nazorg eens per drie maanden uitgevoerd, maar vaker of juist minder vaak komt voor.

Uw gezondheid en parodontitis:

Roken
Parodontitis komt vaker voor bij rokers dan bij niet-rokers. Bovendien is de ernst van parodontitis bij rokers groter dan bij niet-rokers. Ook reageren rokers minder goed op de behandeling van parodontitis dan niet-rokers.

Diabetes
Diabetes - en dan vooral de niet goed ingestelde diabetes - geeft een verhoogde kans op het ontstaan van parodontitis. Ook is door diabetes de kans op het ontstaan van abcessen bij parodontitis groter.

Stress
Psychische stress kan de afweer van het lichaam onderdrukken. Daardoor neemt de kans op het ontstaan van parodontitis toe en kunnen de nadelige gevolgen van parodontitis groter zijn. Wat kan verder invloed hebben op parodontitis? Ook zwangerschap, verschillende ziekten en medicijngebruik kunnen invloed hebben op parodontitis. Daarom is het belangrijk dat uw tandarts en mondhygiënist op de hoogte zijn (en blijven) van uw gezondheid.

Wij behandelen uitsluitend op afspraak

  • afspraak@amaliakliniek.nl
  • 045-5416557 van 8.30u tot tot 17.00u (doorlopend).
  • Houdt u ID-bewijs, paspoort en ziekenfondspasje bij de hand 
zodat wij u gegevens makkelijk kunnen invoeren. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, 
dient u deze ruim 24 uur van tevoren af te zeggen, 
anders zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.
×

Amaliakliniek in the picture

Bekijk de videospecial op L1 met Amalia Kliniek in de hoofdrol

 

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×