Soms is angst zo hevig dat het je bijna overspoeld. Angst voor een tandheelkundige behandeling kan je het gevoel geven dat je geen controle meer hebt over je denken en doen en je lichamelijke reactie (trillen, transpireren, ect). Een gevoel va lichamelijk schaamte en “stel je niet zo aan' maakt het zo mogelijk nog lastiger.

Angst voor de tandarts en voor de tandheelkundige behandeling komt veel voor, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Zeer grote angst, die bijvoorbeeld verband kan houden met een aantal nare herinneringen,
zoals erg pijnlijke en/of hardhandige tandheelkundige behandelingen en die zelfs al kan worden opgewekt door de gedachte aan een bezoek aan de tandarts, komt gelukkig minder vaak voor.

Door deze uitzonderlijke angst hebben al heel wat mensen de moed verloren om zich regelmatig tandheelkundig te laten behandelen. Helaas gaat dit soms zover dat zij als enige uitweg zien en kiezen, het onder narcose laten trekken van hun hele gebit.

Deze informatie heeft tot doel om iemand, die erg angstig is, iets meer van zijn angst te laten begrijpen. Hoe dat in verband staat met het bezoek aan de tandarts of juist met het ontwijken ervan en in sommige gevallen hoe de reactie op angst het dagelijkse leven kan beïnvloeden.

In de behandeling van angsten en fobieën is de laatste jaren nogal wat vooruitgang geboekt. Onder andere met speciaal hiertoe ontwikkelde oefenprogramma's, waarin de patiënt stapsgewijs leert omgaan met zijn angst.

Wij hopen dat door onderstaande informatie een aantal vragen op het gebied van angst voor de tandheelkundige behandeling zal worden beantwoord. Wat weer kan leiden tot een beter begrip en een goede verstandhouding tussen patiënt en tandarts. Dit zal hopelijk uitmonden in een goede tandheelkundige verzorging en een gezond gebit bij een minder angstige patiënt.

Wat is angst?

Angst is een normale, natuurlijke en vaak nuttige emotie. Het is een antwoord van het lichaam op een dreigend gevaar. Dit gevaar kan direct en duidelijk waarneembaar zijn, maar ook geheel of gedeeltelijk denkbeeldig.

Angst werkt vaak beschermend en kan de reden zijn om bepaalde situaties voorzichtig en oplettend te benaderen. Maar angst kan ook uit de hand lopen bijvoorbeeld door een ongeremde fantasie
en zo sterk en overheersend worden dat het een ernstige belemmering wordt in het dagelijkse leven. In de tandheelkundige situatie kan angst aanleiding geven tot het slecht of helemaal niet meewerken van de patiënt, zodat een behandeling nauwelijks of niet mogelijk is.

Angst kan allerlei veranderingen in het lichaam en in het gedrag veroorzaken, zoals:

 • bleekheid van de huid of juist roodheid van de huid en transpiratie;
 • hartkloppingen;
 • trillen van de spieren;
 • snelle ademhaling;
 • droge keel;
 • trillende stem;
 • huilen;
 • beklemd gevoel op de borst
 • gevoel van flauwvallen;
 • afwerende gebaren en een opwelling om hard weg te lopen.

Zeer grote angst kan verlammend werken, het zelfvertrouwen uit het evenwicht brengen en soms "normaal" gedrag onmogelijk maken.

Angst, die zich tot een fobie heeft ontwikkeld, is een bijzonder sterk soort angst, die meestal optreedt ten gevolge van één specifieke aanleiding. Iemand die een fobie heeft, probeert deze aanleiding zoveel mogelijk te ontlopen. Zo kennen we bijvoorbeeld;

 • de claustrofobie (angst om in gesloten ruimten te zijn),
 • de acrofobie (hoogtevrees),
 • de monofobie (angst om alleen te zijn),
 • de aquafobie (watervrees)
 • en dus ook de odontofobie (uitzonderlijke angst voor de gehele of een deel van de tandheelkundige behandeling).
 • Veel van de angstgevoelens op tandheelkundig gebied bij volwassenen
 • zijn het gevolg van één of meer slechte ervaringen in hun kinderjaren,
 • die ook buiten de tandheelkunde kunnen liggen
 • (b.v. ernstige psychische problemen door mishandeling of een ziekenhuisopname).
 • Vaak heeft meegespeeld, dat men zich erg onzeker voelde en zich ongerust maakte over de behandeling, omdat men niet wist wat er komen ging.
 • Ook is het mogelijk, dat men wordt beïnvloed door nare verhalen van anderen.
 • Zo zijn vaak angsten voor de tandheelkundige behandeling ontstaan en gegroeid.

T 045 5416557 / info@amaliakliniek.nl

Wij behandelen uitsluitend op afspraak

 • afspraak@amaliakliniek.nl
 • 045-5416557 van 8.30u tot tot 17.00u (doorlopend).
 • Houdt u ID-bewijs, paspoort en ziekenfondspasje bij de hand 
zodat wij u gegevens makkelijk kunnen invoeren. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, 
dient u deze ruim 24 uur van tevoren af te zeggen, 
anders zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.
×

Amaliakliniek in the picture

Bekijk de videospecial op L1 met Amalia Kliniek in de hoofdrol

 

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×